Loading
Menu
Buah

Alpukat 1 Kg

 • Rp. 17,000 - 25,000
Buah

Buah Naga 1 Kg

 • Rp. 30,000 - 37,000
Buah

Jeruk Madu Berastagi 1 Kg

 • Rp. 30,000 - 40,000
Buah

Jeruk Peras 1 Kg

 • Rp. 9,600 - 14,000
Buah

Melon Kuning (1.5 Kg - 1.8 Kg) 1 Buah

 • Rp. 25,000 - 31,000
Buah

Melon Putih (2.5 Kg - 2.8 Kg) 1 Buah

 • Rp. 30,000 - 39,000
Buah

Nanas 1 Buah

 • Rp. 8,000 - 10,000
Buah

Pepaya ( 0.8kg - 1 Kg) 1 Buah

 • Rp. 7,000 - 10,000
Buah

Pepaya ( 1.2kg - 1.5 Kg) 1 Buah

 • Rp. 11,000 - 12,600
Buah

Pisang Kepok 1 Sisir

 • Rp. 14,000 - 30,000
Buah

Pisang Manis A 1 Sisir

 • Rp. 10,000 - 17,000
Buah

Pisang Manis B 1 Sisir

 • Rp. 12,000
« 1 2 »